Cumhuriyetimize ve Demokrasimize Sahip Çıkıyoruz..

2016-07-24 00.04.27

Görsel | Posted on by | Yorum bırakın

MedyaEtik

 

MedyaEtik

Günümüzün gelişmiş kitle iletişim araçları, gündelik yaşamımızın vazgeçilmezleridir. Hayatımızı çok yönlü etkileyen bu araçlar, getirdikleri olumlu katkılarla birlikte, aynı zamanda yarattıkları olumsuz toplumsal ve bireysel etkilerle de en fazla tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu tartışmaların odağında da iletişim ve medya etiği yer almaktadır.

İletişimin, medyanın, günlük yaşamda etkinliğinin sürekli güçlenmesi ve neredeyse hayatımızı yönlendirip belirler hale gelmesi, etik tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Hele Türkiye gibi ekonomik – siyasal – sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı ve toplumsal dinamiklerin çok yoğun olduğu bir ülkede, konu daha da önemlidir ve yaşamsaldır.

Kitabımızın temasını oluşturan medya – iletişim ve etik konusu, hayatın gündeminde her daim önemli bir gündem maddesi oluşuyla, güncel ve popülerdir. Bu yönüyle etki alanında bulunan hemen herkesi yakından ilgilendirmektedir.

iletişim içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Öğretmene Saygı

 

Atatürk ve Öğretmen

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır”

Mustafa Kemal Atatürk ( 01. 03. 1923)

iletişim içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Güle güle büyük usta..

 

Yaşar Kemal

 

“Benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun. İnsanın insanı sömürmesine karşı çıksın.”

Yaşar Kemal

 

iletişim içinde yayınlandı | Yorum bırakın

2014 Yılında Türk Basını

– Merkezi Paris’te bulunan Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan Gazeteciler) örgütünün 2014 yılı raporuna göre Türkiye, 180 ülke arasında 154. Sıraya geriledi. 117 vakayla gazetecilere yönelik saldırı ve tehditte dünyada üçüncü oldu. http://en.rsf.org/

– Merkezi Washington’da bulunan Freedom House (Özgürlük Evi) 2014 yılı raporuna göre Türkiye, ‘Kısmen özgür olan’ ülkelerden, tarihimizde ilk kez ‘özgür olamayan ülkeler’ arasında yer aldı. https://www.freedomhouse.org/

iletişim içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Asgari Ücret

ANAYASA: ASGARİ ÜCRETİN TESPİTİNDE ÇALIŞANLARIN GEÇİM ŞARTLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULUR.

TÜRK-İŞ: 2014 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞANLARIN GEÇİM ŞARTLARI:

  • Açlık Sınırı: Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.232,35 TL,
  • Yoksulluk Sınırı: Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.014,17 TL.

ASGARİ ÜCRET (NET): Ocak 2015: 949,47 TL / Temmuz 2015: 1.000,95 TL

iletişim içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Prof. Dr. Rennan Pekünlü

Rennan Pekünlü

Ağlama Rennan Hocam

Sen yanmasan,

Biz yanmasak,

Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa..

 

iletişim içinde yayınlandı | Yorum bırakın